Your browser does not support JavaScript! Praktické informácie k práci v Dánsku
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Praktické informácie k práci v Dánsku

Čo ti pomôže pri hľadaní práce

  • kontaktuj organizácie vo svojej dánskej škole
  • hľadaj si prácu osobne, od dverí k dverám
  • pýtaj sa spolužiakov a priateľov
  • zaregistruj sa na dánskych pracovných portáloch
  • hľadaj na internete
  • dobrý životopis (CV, resumé)

TIP odporúčame stráviť nejaký čas prípravou životopisu. Nebojte sa poňať ho neformálne a vtipne - čím odlišnejší, tým viac si vás potenciálny zamestnávateľ zapamätá. Dáni sú priateľskí, úprimní a otvorení ľudia a v pracovnej oblasti sú neformálni s veľkým dôrazom na rovnocennosť vo vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Veľmi výnimočne sa stretnete s tým, že sa nad vás váš šéf povyšuje alebo sa s vami rozpráva nadradene. Keďže v dánčine (a takisto v angličtine) neexistuje tykanie a vykanie ako v slovenčine, so svojim šéfom si tykáte, čo veľakrát uvoľní atmosféru a spolu s dánskou otvorenosťou a pohodovou povahou pomáha pri riešení každodenných problémov s väčšou ľahkosťou.

 

Dánsky jazyk - štúdium

 

Po príchode do Dánska má každý prisťahovalec nárok na bezplatný kurz dánčiny a táto ponuka platí 5 rokov od vášho príchodu do krajiny (ak v tomto časovom intervale svoj kurz nestihnete dokončiť, bude pre vás spoplatnený). Bezplatný znamená, že za váš jazykový kurz zaplatí Komúna, preto musíte mať pred začatím kurzu vybavené potrebné dokumenty a splnené všetky oficiálne záležitosti (Residence permit, žltá karta, CPR, registrácia adresy). Na výber máte viacero škôl, z ktorých si môžete vybrať podľa ich zamerania (všeobecné, gramatika, výslovnosť, ...) alebo podľa vášho miesta bydliska a lokácie školy. Sú to napr. Københavns Sprogcenter, Studieskolen, IA Sprog, Kiss, atď. Kurzy sú väčšinou rozdelené do piatich modulov, z ktorých každý trvá približne 3-4 mesiace a končí testom, ktorý je podmienkou pre postúpenie do ďalšieho modulu. Za normálnych okolností by absolvovanie kurzu malo trvať okolo dvoch rokov, ale samozrejme záleží intenzivity kurzu, od vášho rozvrhu a študijnej či pracovnej vyťaženosti. Učitelia sú veľmi milí a nápomocní a v triede, ktorú tvorí okolo 8-10 študentov, môžete stretnúť mix národností, kultúr, veku, rasy a náboženstva.

Minimálna mzda

V Dánsku nepoznajú pojem minimálna mzda. Aj napriek tomu majú najvyššiu hrubú mzdu spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Priemerná mzda sa hýbe okolo 12€ za hodinu. Záleží však na druhu práce. Avšak aj za nekvalifikovanú prácu dostaneš určite oveľa viac ako si zvyknutý(á) na Slovensku.

Vysoké platy sú tu však kompenzované vysokými cenami tovarov, služieb a daňami.

Dane

Dáni sú známi výborným sociálnym systémom. Aj vďaka nemu je vzdelávanie v Dánsku na tak vynikajúcej úrovni. Tento sociálny systém však musí byť z niečoho financovaný a tak musia obyvatelia platiť vysoké dane.

V Dánsku je výška dane z príjmu fyzickým osôb progresívna, stúpa v závislosti na výške mzdy. Pohybuje sa v rozsahu 30 - 60%. Na porovnanie, u nás je to iba cca 23%. 

Dane v Dánsku platí každý, kto tu pracuje viac než pol roka. Ak budeš v Dánsku pracovať kratšiu dobu, jedná sa o sezónnu prácu a dane tak budú nižšie. Zvýhodnení sú taktiež výskumní pracovníci, ktorí vyštudovali v inej krajine. 

Daňová karta

Každý, kto pracuje v Dánsku, musí mať zriadenú daňovú kartu. Tá slúži aj pre stanovenie výšky dane, ktorú budeš musieť platiť.

Vrátenie daní

Pred ochodom z Dánska sa obráť na daňový úrad SKAT. Ten ti vytvorí daňový výmer. Na základe neho zistíš či ti dane vrátia alebo budetš musieť dane doplatiť. Ak sa ti dane vrátia, suma ti bude pripočítaná na tvoj NemKonto Easy Account.

Viac informácií o daniach v Dánsku nájdeš na www.skat.dk