Your browser does not support JavaScript! University College of Absalon
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

University College of Absalon

Prvá univerzitná akadémia v Dánsku, ktorá dosiahla inštitucionálnu akreditáciu a najvyššie oficiálne uznanie zabezpečenia kvality vysokoškolských inštitúcií v Dánsku.

Naše programy fungujú v úzkej spolupráci s profesiami, na ktoré sa naši študenti učia, aby sa mohli stať súčasťou. Zabezpečuje to vysoko kvalitné príležitosti na stáže, ako aj neustále rozvíjanie našich programov s cieľom poskytnúť absolventom potrebné zručnosti na to, aby sa pripojili a preorientovali sa na neustále sa meniaci trh práce. Je to pre nás prioritou vzdelávanie študentov s odbornou kvalifikáciou a sociálnymi kompetenciami, ktoré dokážu zabezpečiť vysoké štandardy vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.

Link: https://phabsalon.dk/english

Ponúkané odbory

Bachelor of Engineering in Biotechnology

The International Honours Degree in Teaching