Your browser does not support JavaScript! TEKO design college
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

TEKO design college

TEKO design college je veľmi známa škola v oblasti módneho priemyslu . Ponúka odbory v oblasti interiérového vybavenia, nábytku, textilu a marketingu. Škola patrí po VIA university college a nachádza sa v Heringu. Hering je mesto s 47 000 obyvateľmi a je to 11 najväčšie mesto v Dánsku.

Výhody

  • veľká škola cca. 1100 študentov, z toho asi 220 zahraničných študentov
  • škola má dobré meno v oblasti fashion
  • škola má silné vzťahy s firmami v oblasti módy a design priemyslu / napr. firma Bestseller/
  • škola má 5 vlastných budov na výučbu
  • vlastné fitness centrum, knižnica, trendové štúdio
Nevýhody
  • štúdium v menšom meste
  • pri prihlásení je potrebné preukázať škúsenosti v oblasti designu a vypracovať zadanie školy

AP degree

Fashion Design
Pattern Design
Purchasing Management
Branding and Marketing Management
Retail Design and Management

BA Top-up degree /Bakalársky stupeň/ - prijatie po ukončení AP degree

BA Design – Fashion
BA Pattern Design – Fashion
BA Purchasing Management – Fashion
BA Branding and Marketing Management – Fashion & Furniture 
BA Retail Design – Fashion & Furniture
BA Retail Management – Fashion & Furniture 
BA Entrepreneurship

Podrobný popis štúdia jednotlivých odborov.