Your browser does not support JavaScript! Business Academy Aarhus
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Business Academy Aarhus

Business Academy Aahrus sa nachádza v druhom  najväčšom meste Dánska s poštom obyvateľov 400.000.

Výhody 

  • mesto Aahrus je centrom umenia, kultúry a športu
  • vlastné letisko
  • odbory zamerané na techniku, chémiu, biológiu, životné prostredie, automobilový priemysel
  • možnosť prihlásiť sa na bakalara 
Nevýhody
  • menšie mesto
  • viac našich študentov

Ponúkané odbory

AP degree 2 roky

Chemical and Biotechnical Science
Environmental Management
Marketing Management
Automation Engineering
Automotive Technology
Computer Science
IT Network and Electronics Technology
Multimedia Design and Communication

Ba degree Top-up 1.5 roka - len po ukončení AP degree

Chemical and Biotechnical-, Food- and Process Technology  
Agricultural and Environmental Management
International Sales and Marketing Management
E-concept Development
Product Development and Integrative Technology
Software Development
Web Development

BA degree 3.5 roka 

Architectural Technology and Construction Management
Financial Management and Services