Your browser does not support JavaScript! Aahrus University Bachelor degree
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Aahrus University Bachelor degree

Bakalárske programy

Global Management and Manufacturing (GMM) – AU Herning
Marketing and Management Communication
Economics and Business Administration, BSc*

* Prvé štyri semestre tohto odboru zahŕňajú povinné kurzy z oblastí ekonómie a obchodnej administratívy, v piatom semestri si môžete štúdium špecializovať podľa Vašich záujmov v rámci 11 nasledujúcich oblastí:

Business Analytics
Business English and Culture
Business Ethics and Management
Business with China and Other Emerging Markets
Communication Management
Financial Management
Global Business
Innovation and Entrepreneurship
Sustainable Business
Strategic HRM- AU Herning
Global Marketing – AU Herning

Fakulta Aarhus BSS

Fakulta ARTS

* K prihláške na Aarhus University je potrebné tak ako na Aalborg university, predložit certifikát z Anglického jazyka IELTS alebo TOEFL na požadovanej úrovni pre každý štúdijný odbor.