Your browser does not support JavaScript! Vladove skúsenosti z Dánska - škola
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Vladove skúsenosti z Dánska - škola

Škola sa väčšine z nás, ktorí študujeme na BAAA, začínala 22. Augusta. To bol viac-menej len introduction day pre všetkých študentov - opisovali nám školu, povedali nám v ktorej časti budovy bude naša trieda a na neskôr boli zorganizované také malé „športové hry“, cieľom ktorých bolo spoznať sa s ľuďmi vo vašej novej triede.

Počas prvého týždňa v škole sme šli na triedny výlet, tam som sa nezúčastnil, lebo som musel pracovať, čiže o tom vám veľa nepoviem, ale väčšina mojich známych hovorí, že to bolo super!

Od prvého dňa v škole sme sa začali riadne učiť. Tu ešte poviem jednu vec – každý odbor sa líši svojimi vyučovacími metódami, predmetmi a tematikou na hodinách. Ja budem opisovať program Computer Science, ale netreba to chápať tak, že vyučovanie každého z programov BAAA vyzerá úplne rovnako. Niekde máte trošku viac teórie, niekde viac testov a projektov, niekde je to všetko prísnejšie, niekde menej.

‘Učenie sa’ v Dánsku vyzerá tak, že sa naučíte niečo nové, a potom to precvičujete na nejakom konkrétnom príklade. Ja mám tri predmety (Programming, Software Development, Business and IT) a na každom z nich máme na začiatku hodiny vysvetlené nejaké nové pojmy, a zvyšok vyučovania to precvičujeme v rôznych konkrétnych situáciách z reálneho života. Vyučovanie trvá od 8:30-12:00 od pondelka do piatku.

Prídete do školy, kúpite si kávu, sadnete si do triedy, zapnete si svoj notebook a pracujete. Ak sa vám chce ísť na toaletu, tak idete, ak ste hladní, tak si môžete ísť kúpiť nejaký snack do kantíny, ak chcete ísť fajčiť, tak sa vyberiete fajčiť. Učitelia v Dánsku chcú síce vidieť váš rešpekt voči ním, ale berú vás ako dospelých ľudí, čiže ak odídete na 10 minút z triedy bez jediného slova, tak sa na vás nebudú krivo pozerať po zvyšok semestra (áno, teraz narážam na Slovensko, haha).

Každý mesiac-dva sa robí skupinový projekt (každý predmet osobitne), v ktorom je vašim cieľom ukázať, že to, čo ste sa naučili, ste schopní použiť. Projekty sú zamerané na situácie zo života, napr. náš posledný projekt bol vytvoriť program pre firmu ktorá sa zaoberá organizovaním konferencií a exkurzií.

 

Linky na ďalšie Vladove články